Nag-‘loyalty test’ ako sa mga kasintahan ng ibang babae – nahuhuli ko ang pinakamasahol na manloloko, ang ilang lalaki ay napakadaling mabibigo

KAPAG may masamang pakiramdam ang isang babae sa ugali ng kanyang kapareha, maaaring nakatutukso na sumilip sa kanyang mga mensahe – ngunit mas mabuting hayaan ang isang propesyonal na gawin ito. Isang influencer ang naging…