Ano ang King George VI memorial chapel?

NGAYONG araw ay minarkahan ang isang makasaysayang sandali sa kasaysayan habang inihimlay si Queen Elizabeth sa tabi ng kanyang pinakamamahal na asawang si Prince Philip. Ang King George VI memorial chapel ay naging huling pahingahan para sa ma…