Enabot Ebo Air smart companion robot competition – mga tuntunin at kundisyon

Sa pamamagitan ng pagpasok sa Promosyon, sumasang-ayon kang sumailalim sa mga tuntunin at kundisyon na ito (mga Tuntunin at Kundisyon na ito). Ang pagkumpleto at pagsusumite ng entry form o e-mail ay ituturing ding pagtanggap ng t…