Ano ang lyrics ng pambansang awit ng Poland na Mazurek Dabrowskiego?

AKSYON ANG POLAND sa 2022 World Cup sa Qatar sa kanilang pagharap laban sa Argentina, Mexico at Saudi Arabia. Ang mga pambungad na linya sa Mazurek Dabrowskiego ay nagpahayag: “Hindi pa p…