Ang hindi kapani-paniwalang sandali ng biktima ng kanser ay gumawa ng huling biro sa mga nagdadalamhati sa kanyang sariling libing na may kamangha-manghang plane banner stunt

ITO ang hindi kapani-paniwalang sandali na binitawan ng biktima ng cancer ang kanyang huling biro sa mga nagdadalamhati sa kanyang sariling libing na may kamangha-manghang plane banner stunt. Si Michelle Neumann, 63, ay sinabing nagkaroon ng 'masamang̀¶...