Ano ang Montauk Project? Ipinaliwanag ang teorya ng pagsasabwatan

MARAHIL ang isa sa mga pinakakawili-wili at underrated na mga teorya ng pagsasabwatan ay ang Montauk Project. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa Stranger Things, ngunit narinig mo na ba ang tungkol sa teorya ng pagsasabwatan na sa...